Hallowenské tvoření

Halloweenské odpoledne U RADEŠÍNKA

Halloweenské odpoledne
Tematické tvořivé dílny
Dětský strašidelný raut v 14:00
-
 - kostýmy vítány -

Rezervace : 723 976 702
 nebo info@radesinek.cz

Restaurace U Radešínka Počepice (vstupné a raut pouze pro děti)

Slosovatelné dětské 
vstupenky: 
 v předprodeji 150 Kč
(v restauraci)   
na místě 190 Kč