DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

V sobotu 18.2.2023 od 15 hod.

Zábavné odpoledne plné písniček a soutěží o ceny, vstupné 100 Kč / osoba.